PUBLISHED

Czasami zastanawiamy się nad darem
jaki dostajemy od życia, stajemy się jego
właścicielami, nie musimy go sprzedawać
za pięć groszy, musimy zrobić wszystko,
by to narzędzie uleczyło jedną, dwie,
trzy i jeszcze więcej dusz.
Dlatego istnieje możliwość publikacji,
by dotrzeć do osób wrażliwych,
gdy osobiście dotrzeć nie można.